เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 597
 • จำนวนนักเรียน 1,191
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 805
 • จำนวนกรรมการ 424
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,996
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,420
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 38
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 38
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4131
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:18.206.12.79
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:23 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 37 4 2 48
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 36 6 3 49
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 28 2 4 41
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 26 5 1 34
5 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 25 9 1 39
6 โรงเรียนบ้านผือ 25 6 3 39
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว 24 6 1 35
8 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 5 3 40
9 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 7 0 37
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 6 1 34
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 20 8 2 33
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 18 8 1 27
13 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 16 8 1 28
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 13 5 0 19
15 โรงเรียนบ้านจานเลียว 11 2 0 20
16 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 7 3 0 11
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 6 7 1 17
18 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 6 4 0 12
19 โรงเรียนบ้านปะทาย 5 0 0 6
20 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 3 2 2 11
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 3 7 1 13
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 48 37
86.05%
4
9.30%
2
4.65%
43
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 49 36
80.00%
6
13.33%
3
6.67%
45
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 41 28
82.35%
2
5.88%
4
11.76%
34
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34 26
81.25%
5
15.63%
1
3.13%
32
5 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 39 25
71.43%
9
25.71%
1
2.86%
35
6 โรงเรียนบ้านผือ 39 25
73.53%
6
17.65%
3
8.82%
34
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว 35 24
77.42%
6
19.35%
1
3.23%
31
8 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 40 22
73.33%
5
16.67%
3
10.00%
30
9 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 37 22
75.86%
7
24.14%
0
0.00%
29
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 34 21
75.00%
6
21.43%
1
3.57%
28
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 33 20
66.67%
8
26.67%
2
6.67%
30
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 27 18
66.67%
8
29.63%
1
3.70%
27
13 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 28 16
64.00%
8
32.00%
1
4.00%
25
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 19 13
72.22%
5
27.78%
0
0.00%
18
15 โรงเรียนบ้านจานเลียว 20 11
84.62%
2
15.38%
0
0.00%
13
16 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 7
70.00%
3
30.00%
0
0.00%
10
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 6
42.86%
7
50.00%
1
7.14%
14
18 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 6
60.00%
4
40.00%
0
0.00%
10
19 โรงเรียนบ้านปะทาย 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
20 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 11 3
42.86%
2
28.57%
2
28.57%
7
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 13 3
27.27%
7
63.64%
1
9.09%
11


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com