#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย จิรเดช ด้วงโสภา
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว
3.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
3.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
2.เด็กชาย อดิศร ชูคำมั่น
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง นรากร พระประฐม
2.เด็กหญิง คิรากร แสวง
3.เด็กชาย ธนภัทร ลาลุน
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำมล
2.เด็กหญิง สกาวรัตน์ มะปรางค์
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ เขตสกุล
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com