#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
2.เด็กชาย เจษฎากร สายสี
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง นุศรา พิมล
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
1.นาย ศิริ สืบหล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com