สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 48 37 4 2 48
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 49 36 6 3 49
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 41 28 2 4 41
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34 26 5 1 34
5 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 39 25 9 1 39
6 โรงเรียนบ้านผือ 39 25 6 3 39
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว 37 24 6 1 35
8 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 40 22 5 3 40
9 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 37 22 7 0 37
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 34 21 6 1 34
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 33 20 8 2 33
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 27 18 8 1 27
13 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 30 16 8 1 28
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 19 13 5 0 19
15 โรงเรียนบ้านจานเลียว 20 11 2 0 20
16 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 7 3 0 11
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 6 7 1 17
18 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 6 4 0 12
19 โรงเรียนบ้านปะทาย 6 5 0 0 6
20 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 11 3 2 2 11
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 13 3 7 1 13
รวม 597 374 110 27 511

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com