สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า 48 18 11 2 48 37 4 2 48
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 49 15 11 7 49 36 6 3 49
3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 34 12 1 5 34 21 6 1 34
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 41 12 8 6 41 28 2 4 41
5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34 11 7 4 34 26 5 1 34
6 โรงเรียนบ้านผือ 39 10 4 3 39 25 6 3 39
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว 37 10 3 3 35 24 6 1 35
8 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 33 9 3 2 33 20 8 2 33
9 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 30 8 3 2 28 16 8 1 28
10 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 39 7 9 6 39 25 9 1 39
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 40 7 5 8 40 22 5 3 40
12 โรงเรียนบ้านจานเลียว 20 7 0 2 20 11 2 0 20
13 โรงเรียนบ้านชำม่วง 19 6 1 1 19 13 5 0 19
14 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 27 3 6 7 27 18 8 1 27
15 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 3 0 3 11 7 3 0 11
16 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 37 2 10 4 37 22 7 0 37
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 2 0 2 17 6 7 1 17
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 11 1 0 1 11 3 2 2 11
19 โรงเรียนบ้านปะทาย 6 1 1 1 6 5 0 0 6
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 13 0 0 2 13 3 7 1 13
21 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 0 1 1 12 6 4 0 12
รวม 597 144 84 72 300 374 110 27 511

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com