#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 39 27 82 57
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 37 40 59 43
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 13 0 22 16
4 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 11 8 24 16
5 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 40 27 69 49
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 34 11 73 47
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว 20 14 43 30
8 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 33 37 56 43
9 โรงเรียนบ้านชำม่วง 19 17 53 33
10 โรงเรียนบ้านโดนอาว 37 39 62 51
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 11 12 17 13
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 49 32 138 68
13 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 12 1 17 12
14 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 8 33 22
15 โรงเรียนบ้านปะทาย 6 8 11 8
16 โรงเรียนบ้านผือ 39 18 99 53
17 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 34 23 59 46
18 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 30 31 49 42
19 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 27 12 57 41
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 48 32 107 67
21 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 41 27 61 48
รวม 597 424 1,191 805  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนโคก (อสพป.32) โทร 0828692769 อีเมล์ ty13052525@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com